Китаплар

Терминлер0.16 МБТартып алыў
МОБ электр энергиясы ҳәм табийий газ жеткерип бериўшилер менен өз-ара биргеликте ислесиў тәртиби.

МОБ электр энергиясы ҳәм табийий газ жеткерип бериўшилер менен өз-ара биргеликте ислесиў тәртиби.

0.37 МБТартып алыў
ТП сериясы

ТП сериясы.

1.54 МБТартып алыў
0,4-10 кВ ҲЛ-ларын ири оңлаўдағы типовой жумыслардың ДИЗИМЛЕРИ

0,4-10 кВ ҲЛ-ларын ири оңлаўдағы типовой жумыслардың ДИЗИМЛЕРИ

0.66 МБТартып алыў