Жаңалыклар

Тестлеў системасы иске қосылды

Енди сиз түрли тараўлар бойынша тест тапсырып өз билимиңизди баҳалаўыңыз мүмкин. Бул ушын Сынаў тест баслаў бөлимине өтиң.

Имтихан баслаў бөлиминде дизимнен өткен пайдаланыўшылар Имтихан тапсырыўы мүмкин.

Билимиңизди жетилистириў ушын, Китапларды тартып алыўыңызға болады!

Егерде сизде сораўлар пайда болса, Қайта байланыс бөлиминен мүрәжәәт қалдырыўыңыз мумкин, ямаса…